TR - THERAPY

TR-THERAPY vám pomůže od bolesti, uvolní svaly a podpoří regeneraci tkání

TR- Therapy je neinvazivní metoda založená na interakci radiofrekvenčního proudu s biologickými tkáněmi. Radiofrekvenční proud je do těla přenášen přes kontaktní povrch aplikačních elektrod. Rozptýlením proudu nastává selektivní zvýšení teploty ve tkáních, a to vede k výsledným efektům, jako je zmírnění bolestiuvolnění svalů, lokální zvýšení krevní cirkulace, podpoře regenerace tkání a zmenšení otoku.

 

Bylo vědecky prokázáno, že přináší výrazné snížení bolesti, uvolnění hypertonických svalů, redukce otoků a podpora regenerace a hojení tkáně.

Mezi nejčastější indikace patří: lokální svalové křeče, spoušťové body, bolesti svalů, záněty šlach, bolesti krční páteře a poúrazové otoky.

Dvě různé elektrody (kapacitní a rezistivní) selektivní radiofrekvenční terapie poskytují přesné a účinné ošetření na jakékoliv úrovni tkáně. Kapacitní elektroda se zaměřuje na ošetření svalových vrstev. Rezistivní elektroda působí zase na tkáň s vyšší impedancí, jako jsou svalové úpony, šlachy a povrch kostí.

Kapacitní režim

 

 

 

Rezistivní režim

 

Bolest bederní páteře

Bolesti zad patří k deseti nejčastějším příčinám návštěvy lékaře u dospělých. S bolestmi zad se někdy setkalo až 80 % dospělé populace, a tak již můžeme hovořit v podstatě o civilizačním onemocnění spojeným s moderním způsobem života. Nejvíce problematickou oblastí zad je bederní páteř, jejíž bolesti pramení nejčastěji z nerovnovážného zatěžování svalů páteře, které jako celek slouží ke stabilizaci trupu.

Syndrom karpálního tunelu

BTL-6000 TR-Therapy nabízí řešení pro syndrom karpálního tunelu. Syndrom karpálního tunelu (latinsky syndroma canalis carpi) je tzv. útlakový syndrom. Způsobuje ho postižení či poškození středního nervu (nervus medianus) v karpálním tunelu. Tlakové poškození může vzniknout např. po úrazu zápěstí, zánětu šlach a vazů v této oblasti nebo poslední dobou častým chronickým přetížením zápěstí při nevhodné ergonomii práce s počítačem.

Syndrom zmrzlého ramene

Selektivní radiofrekvenční metoda v kombinaci s technikami měkké tkáně zvyšuje účinek zvýšením průtoku krve, která do tkáně přináší větší množství živin, kyslíku a obranných látek. Tato kombinace, která se používá u reflexivně způsobené svalové hypertonie, vede k rychlejšímu a snadnějšímu odstranění obtíží.

Spoušťové body v oblasti krční páteře

Selektivní radiofrekvenční metoda pomáhá zmírňovat spoušťové body a svalový hypertonus, které brání znovunabytí plného kloubního pohybu. Použití selektivní radiofrekvenční metodě v kombinaci s pasivním protažením zkrácených struktur vede například k úlevě a okamžitému rozšíření rozsahu pohybu v daném úseku.

 

Účinky a indikace TR-Therapy:
 
 • achillodynie
 • analgézie
 • artritida - revmatoidní
 • artróza
 • Bechtěrevova nemoc
 • cervikalgie
 • cervikobrachiální syndrom
 • cervikokraniální syndrom
 • coxalgie a coxartróza
 • Dupuytrenova kontraktura
 • epikondylitida
 • gonalgie
 • gonartróza
 • impingement syndrom
 • lumbalgie
 • lumbosakrální syndrom
 • metatarsalgie
 • myalgie
 • patní ostruha
 • sakralgie
 • spoušťové body - hloubkové
 • spoušťové body - povrchové
 • svalová regenerace
 • svalová relaxace
 • syndrom karpálního tunelu
 • syndrom zmrzlého ramene
 • tendinitida
 • thorakalgie
 • trofotropní efekt
 • vertebrogenní algický syndrom

 

cena: 30 minut 400Kč

          60 minut 800Kč